img2
प्लास्टिकका झोलाको प्रयोग कम गरौँ ।

 

ललितपुर महानगरपालिकामा संचालित फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि प्रतिफलमा आधारित अनुदान परियोजनाले प्लास्टिकको झोला उन्मुलन गर्दै कागजको झोला बनाउन तालिम प्रदान गरेको छ । 

Give Us Feedback