img2
अझै छैन सुरसार

२०७२ सालको भूकम्पले भत्किएको बसन्तपुर क्षेत्रका सम्पदा निर्माणमा अझै सुरसार भएको छैन ।  प्रकोपजन्य फोहर अझै व्यवस्थापन हुन नसक्नुले थप लज्जित बनेको छ ।

Give Us Feedback