img2
निषेधित क्षेत्र घोषणा

स्वास्थ्य तथा जनुंख्या मन्त्रालयले सार्जजनिक स्थानमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नगर्न आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक स्थलमा सूचना टासँ गर्दै सो कुरा जानकारी गराईएको हो ।

Give Us Feedback