img2
जलवायु परिवर्तका कारण तापक्रममा वृद्धि


जलवायु परिवर्तत, उच्च जनधनत्व तथा सवारी साधनबाट निस्कने काठमाडौ तापक्रम बढ्दै गईरहेको छ ।

Give Us Feedback