img2
सवारी साधन चढेर, फोहर सिसडोल जान्छन्

सवारी साधन चढेर फोहर  सिसडोल जान्छन्

काठमाडौ उपत्यकाका तथा अन्य विभिन्न शहरी क्षेत्रका फोहर व्यवस्थापन नगई स्थानातरण हुने गरेको विज्ञहरुले बताएका छन् । घरदैलाको फोहर सवारी साधन चढेर सिसडोल पुर्याउनु स्थायी समाधान नभएको बताएका छन् ।

Give Us Feedback