img2
दुई हजार भन्दा बढी रुख काटिदै

तिन लेनबाट आठ लेन बनाउनको लागि दुई हजार भन्दा बढी रुख काटिदै छ । रिंङ रोडलाई बढाउन कंलकी देखि महाराजगंज सम्ममा सो काम हुन आटेको हो । रुखलाई पुरै जराबाट उखालेर अर्को स्थानमा रोपने भएमा वातावरणलाई पनि हानी हुने थिएन ।

Give Us Feedback