img2
वर्षातको पानी संकलन गर्ने बानी बसालौँ

पानीको अभाव भईरहने काठमाडौँमा वर्षातको पानी संकलन गर्ने राम्रो व्यवस्था नहुदाँ पानी बगेर खेर जाने गरेको छ । वर्षातको पानी संकलन गर्ने बानी बसालौँ ।
काठमाडौमा भएको भारी वर्षातका कारण सडकको बेहाल भएको छ ।

 

Give Us Feedback