img2
यसरी सोचौँ

 आईसक्रिमका लागि केराको पात र बासँको चम्चा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी प्रयोग गर्दा प्लास्टिक तथा खन्य फोहर उत्पादनमा कमि आउने विश्वास गरिएको छ ।

Give Us Feedback