img2
वन संरक्षण हाम्रो दायित्व

वनको संरक्षण गर्नु हामी सबै नागरिकको दायित्व हो । वनमा बस्ने जनावरलाई आफ्नो प्राकृतिक वासस्थानमा बाँच्न सम्भव पार्ने जिम्मा हाम्रो नै हो । त्यसैले सबै मिलि वन संरक्षण गर्ने पहल सरु गरौं । 

Give Us Feedback