img2
सोलार कन्डक्सन ड्रायर

सोलार कन्डक्सन ड्रायरले प्राकृति प्रविधि प्रयोग गरी खाद्यान्नको संरक्षण गर्छ र ति सुकेका उत्पादनलाई बेचेर पैसा नि कमाउन सकिन्छ । 

र्सौर्य उर्जाको प्रयोग गरी फलफूल, तरकारी तथा नगदेवालीहरु सुकाई व्यवसायिक कार्यमा सहभागी बन्न सकिन्छ । 

यो ड्रायरलाई विजुलि नचाहिने, परम्परागत ड्रायर भन्दा निकै सस्तो र एकै पटकमा १२-१४ के. जी. सम्म सुकाउन सकिनेछ । 

 

Give Us Feedback