img2
मैतीदेवी सरसफाइ 

अभियन्ताहरुले मैतीदेवी क्षेत्र सरसफाइ गरेका छन् । सरसफाइ गरी आफ्नो गाउँ शहर सफा राख्ने भन्ने सकारात्मक सोच सगैं अभियन्ताहरुले मैतीदेवी क्षेत्र सरसफाइ गरेका छन् । 

Give Us Feedback