img2
सोच बद्लौ ।

फोहोरको रुपमा रहेको प्लास्टिकका बोतल र जर्किनलाई सिर्जनात्मक ढङ्गले प्रयोग गरे फोहोरलाई स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

प्लास्टिकका बोतल र जर्किनलाई कला कौसल प्रयोग गरेर विभिन्न आकारमा तरकारी तथा फूल लगाउन एवं उमार्न सकिने रहेको छ ।

यसो गर्नाले फोहर व्यवस्थापनमा सहजता हुने र तरकारीको अभावमा विकल्पको रुपमा सहयोग पुग्ने छ । त्यसैले हामी सबैले आफ्नो घरमा रहेको प्लास्टिकका बोतललाई यस काममा उपयोग गरी फोहर व्यवस्थापनमा सहयोग गरौं । 

Give Us Feedback