img2
शहरी चापले वातावरणीय समस्या बढायो

काठमाडौं उपत्यकामा शहरी केन्द्रित बसाईसराइले गर्दा जनसंख्याको चाप बढेको छ । उपत्यकामा प्रदूषित हावा, पानी र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या थपिदै गएको छ ।

Give Us Feedback