img2
बाँसको चोयाले बेरेको बिजुलीका खम्बा

काठमाडौंको सडकमा रहेको बिजुलीका खम्बाहरु विज्ञापनका लागि टासिँएका फ्लायर र पर्चाले ढाकेको हुन्छ । तर अहिले धेरै ठाँउमा बाँसको चोयाले बेरिएका खम्बाहरु देख्न सक्छौं । 

यस काम 'भिजुअल आर्टिस्ट' कैलाश श्रेष्ठ र उहाँको टोलीद्धारा गरिएको हो । आफ्नै बुनाइ संस्कृति प्रदर्शन गर्दै बिजुलीका खम्बाहरुलाई कुरूपबाट सुन्दर बनाइएको छ ।  

काठमाडौंको धेरै बिजुलीका खम्बाहरुलाई बाँसको चोयाले बेरेर शहरलाई सुन्दरीकरण गरिएको छ । 

Give Us Feedback