img2
टायरको पुन:प्रयोग 

कला कौसल प्रयोग गरेर फालिएका टायरलाई टेबल र कुर्सी जस्ता नियमित रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने सामानमा परिवर्तन गरिएको छ । 

फोहोर भनेर फालिएको टायरलाई सिर्जनात्मक ढङ्गले प्रयोग गरे स्रोतमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । यसो गरे आफ्नो कलालाई नि प्रयोग गर्न मिल्ने साथै फोहोर नि व्यवस्थापन हुने हुन्छ ।

पुन:प्रयोग गरेर फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने भएको हुनाले सबैले पुन:प्रयोग गरी मद्दत गरौं । 

तस्बिर सौजन्य: Tyre Treasures 

Give Us Feedback