img2
नविकरणीय उर्जामा चर्चा बढी तर काम कम किन ?

नेपालमा नविकरणीय उर्जाको सम्भावना भएको नकार्न सकिन्न् । चर्चामा जुन रुपले भएपनि नीतिगत  व्यवहारतह यसमा किन लगानी हुन सकेन ? 

नेपालमा नविकरणीय उर्जा वायु र सौर्यको सम्भावनाका विषयमा विन्ड पावर नेपालका का प्रमुख कुशल  गुरुङ्गको विचार 

Give Us Feedback