img2
जलाधार संरक्षणमा जोड 

पाचँथरमा रहेको जलजले पोखरी । यस्ता पोखरीले पर्यावरण सन्तुलनमा योगदान पुगेको हुन्छ  । 

तस्बिर सौजन्यः डा राजेन्द्र के.सी 

Give Us Feedback