img2
ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना सफल, स्थानीय सरकारद्वारा प्रसंसा

ग्रामीण जलस्रोत परियोजना संचालन पश्चात गाउँ समुदायको भएको परिवर्तन र नागरिकको जीवनशैली फेरिएकोमा स्थानीय सरकारका प्रमुखले प्रशंसा गरेका छन् । कार्यक्रम जलस्रोत र जीविकोपार्जनमा आफ्ना धारणा राख्दै आ आफ्ना स्थानीय क्षेत्रमा आनेपानी, सरसफाइ, शौचालयको व्यवस्थापन, करेसाबारी व्यवस्थापन, परियोजना कार्यन्वयन लगायतका विषयमा राखेको धारणा हामीले प्रस्तुत गरेको छौँ । 

Give Us Feedback