img2
सुन्दर खास्टे ताल

खास्टे ताल नेपालमा कास्की जिल्ला भित्र लेखनाथ नगरपालिकाको सात ताल मध्य एक ताल हो । लेखनाथ नगरपालिकाको तेस्रो ठूलो तालको रूपमा खाष्टे ताल रहेको छ । 

यस तालको क्षेत्रफल १३.५७ हेक्टर रहेको छ । यस तालले नगरपालिकाको ०.१७% भाग र ताल क्षेत्रको २.९% भाग ओगटेको छ ।  पोखरालाई रामसार क्षेत्रमा सूचिकरण पश्चात यस क्षेत्रको संरक्षणमा चासो बढेको देखिएको छ ।

यो ताल बेगनास ताल भन्दा २७ गुणा र रुपा तालभन्दा ८.४ गुणा सानो छ । 

तस्बिर सौजन्य: Amrit Ghimire Ranjit

Give Us Feedback