img2
लेटाङ नगरपालिकामा सुपारी, भटमास र धानको एकसाथ खेती

मोरङ जिल्लाको लेटाङ नगरपालिकाको पहाडको फेदीमा सुपारी, भटमास र धानको एकसाथ खेती भैरहेको छ । यसले प्रति वर्ग इकाई जग्गाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुरामा किसानहरु ढुक्क रहेको देखाउँछ । 

सौजन्य: DFO Morang, Mr. Anirudh Sah

Give Us Feedback