img2
फोहोर कम गर्न प्रभावकारी योगदान

युरोपेली कलाकारहरूले युरोपमा अविश्वसनीय विशाल पशु मूर्तिकलाहरू निर्माण गरेका छन् । यस कलामा पुन: प्रयोग गरिएको टायर र स्टील प्रयोग गरिएको थियो । 

 

Give Us Feedback