img2
संसद भवन पछाडि नै फोहोरको थुप्रो 

यस महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पनि फोहोर फालिएको छ । जनताको बाटोमा फोहोर फाल्ने बानी र समयमै फोहोर संकलन नभएको कारण यो अवस्था आएको हो । 

त्यहाँ हिड्ने गाडि देखि मानिसलाई पनि यस फाहोरले निकै समस्यामा पारेको छ । 

काठमाडौंको धेरै ठाउँमा सरसफाइ अभियानको सगँसगैँ फोहोर वर्गीकरण र व्यवस्थापनको आवश्यकता देखिएको छ ।  

Give Us Feedback