img2
सडक किनाराको हरियाली

सडक किनाराको हरियालीले त्रिपुरेश्वरलाई सुन्दर बनाएको छ । 

सडक किनारा तथा डिभाईडरका रुपमा रहेका स्थानमा वृक्षरोपणले शहरलाई अझै सौन्दर्यीकरण गर्न सफल भएको छ । 

Give Us Feedback