img2
मन्दिरकै अगाडी फोहोरको थुप्रो

नागपोखरी मन्दिर छेउमा स्थानीय नागरिकले फोहोर थुपारेका छन् ।

त्यहाँ हिड्ने गाडि देखि मानिसलाई पनि यस फाहोरले निकै समस्यामा पारेको छ । 

यस ठाउँमा सरसफाइ अभियानको सगँसगैँ फोहोर वर्गीकरण र व्यवस्थापनको आवश्यकता देखिएको छ ।  

Give Us Feedback