img2
जोखिम बढ्दै जाँदा जलवायु परिवर्तनसँग अझ राम्रोसँग अनुकूलन गर्ने चीनको वाचा

नयाँ नीति कागजात अनुसार चीनको अर्थतन्त्र र समाज जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दो जोखिममा रहेको र देशले सरकारको हरेक तहमा अनुकूलन संयन्त्र र निगरानी क्षमताहरू सुधार गर्न आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनले चीनको प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीमा पहिले नै गम्भीर प्रतिकूल प्रभावहरू ल्याइसकेको छ र अर्थतन्त्र र समाजमा फैलिन र प्रवेश गरिसकेको छ ।

जलवायु परिवर्तनले दीर्घकालीन चुनौतिहरू मात्र सृजना नगरेर तर चीनलाई अचानक र चरम घटनाहरूको लागि अझ कमजोर बनाएको छ । 

सौजन्य: Reuters

Give Us Feedback