जलवायु परिवर्तन
img2
फोहरलाई छुट्टाछुट्ट्रै रुपमा संकलन

नर्वेको ओस्लो शहरमा फोहरलाई छुट्टाछुट्ट्रै रुपमा संकलन लागि राखिएको बिन ।